Діяльність

Метою Благодійної школи “Розумне майбутнє” є надання можливості дітям соціально-незахищенних верств населення отримати безкоштовно всі необхідні сучасні знання, які зараз є достатньо коштовними й доступні тільки сім’ям з доходом вище середнього.

надання можливості дітям соціально-незахищенних верств населення отримати безкоштовно всі необхідні сучасні знання, які зараз є достатньо коштовними й доступні тільки сім’ям з доходом вище середнього.

Ми визначили, що в сучасне сьогодення одною з найстабільнішою, найприбутковішою й найзатребуваною з галузей є ІТ. Й саме в цьому напрямку було прийнято рішення зосередити наші зусилля.

Напрямки навчання дітей від 8 до 14 років в Благодійній школі розподіляються на технічний розвиток та особистісний.

Програма технічного розвитку:

 1. ІТ в повсякденному житті
 2. Хмарні технології
 3. Комп’ютерна безпека
 4. Адміністрування комп’ютерів
 5. Програмування та алгоритми
 6. WEB-розробка (HTML, CSS, JS)
 7. Розробка комп’ютерних ігор
 8. Цифровий художник
 9. Інженерія (craft)
 10. Захоплююча наука
 11. Робототехніка
 12. Розумний будинок (ІоТ)

Програма особистісного та когнітивного розвитку:

 1. Розвиток уваги, пам’яті та нестандартного мислення
 2. Розвиток емоційно-вольових якостей особистості та командної роботи
 3. Розвиток соціальних та комунікативних навичок
 4. Навчання навичкам публічного виступу
 5. Емоційний інтелект

Діти від 15 до 17 років навчатимуться за програмами, що надають можливість отримати ІТ-спеціалізацію розробника або тестувальника програмного забезпечення.

Напрямки спеціалізацій:

 • Основи програмування
 • Програмування на Java
 • Програмування FrontEnd
 • Програмування на Python
 • Програмування на PHP
 • Тестування Програмного забезпечення

Форми і методи реалізації програми:

 • аудиторні заняття, практичні, лабораторні роботи, тренінги, екскурсії, вправи, бесіди, творчі проекти і завдання, дискусії, мозковий штурм, ігри, домашні завдання тощо.